USŁUGI DLA FIRM

Oferujemy kompleksową usługę dla firm z zakresu ochrony środowiska. W ramach usługi:
- sprawdzimy jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska ma Twoja firma
- zaproponujemy Ci skuteczny sposób na spełnienie tych obowiązków
- zrobimy to za Ciebie lub przeszkolimy Twój personel
Możemy służyć doraźną pomocą lub całkowicie przejąć wszystkie obowiązki związane z ochroną środowiska w Twoje firmie. Oferta w każdym przypadku zostanie dostosowana do wielkości firmy oraz zakresu prac koniecznych do wykonania.

OFERUJEMY:
  •  prowadzenie ewidencji odpadów poprzez konto BDO;
  •  wystawianie, weryfikacja i  korekta kart przekazania odpadów KPO,
  •  przygotowanie i złożenie wymaganych sprawozdań
  •  ewidencja i sprawozdawczość w zakresie opłaty recyklingowej za reklamówki
  •  ewidencja wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach
  •  ewidencja paliw silnikowych dla środków transportu
  •  ewidencja emisji do powietrza ze spalania w kotłach CO
  • pomoc telefoniczna w zakresie spraw związanych z BDO i gospodarowaniem odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • zlecenia dotyczące obowiązkowych badań wody, ścieków, hałasu itp.
  • wsparcie i udział w kontrolach prowadzonych w firmie przez organy ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.